วิธีดูความน่าเชื่อถือของร้านค้า

การชี้แจงความน่าเชื่อถือจากร้านค้า

ระดับ มงกุฏ [rateshop1]          เป็นระดับความน่าเชื่อถือระดับสูงไม่ใช่แค่เพียงเรื่องคุณภาพที่ดี

                                แต่รวมถึงยอดที่ขายสูง และ การบริการที่ดี จากร้านค้า

ระดับ เพชร [rateshop2]          เป็นระดับความน่าเชื่อถือระดับกลาง  เรื่องคุณภาพสินค้า ดี

                                แต่เรื่องการบริการของร้านค้าอาจจะอยู่ในขั้น ปานกลาง

ระดับ หัวใจ [rateshop3]          เป็นระดับเริ่มต้น  อาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งทำการเปิดร้านค้ากับเว็บ 

                                taobao  ก็เป็นได้