คู่มือการใช้งาน TaobaoCargo Online

 

 

 ออกบิลสั่งซื้อออนไลน์

      แบบคิดตามจริง

      แบบ fix

 

 ออกบิลสั่งซื้อexcel

               แบบคิดตามจริง

              แบบ fix

 การแก้ไขข้อมูลส่วนตีว

 การจัดการบาลานซ์

     เติมเงินเข้าบาลานซ์

     ถอนเงินขากบาลานซ์

 

  การแจ้งชำระเงิน

 การดูประวัติการสั่งซื้อ

 

 การตรวจสอบข้อมูลบาลานซ์

          สรุปยอดบาลานซ์

         การดูประวัติบิลเติมเงิน - ถอนเงิน

 

การตรวจสอบสถานะ

คูปองส่วนลด

 

การคำนวนค่าใช้จ่าย