** ประกาศแจ้งวันหยุดเทศกาลปีใหม่ออฟฟิตและโกดังที่ไทยทุกสาขาปิดทำการ ** 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563-3 มกราคม 2564 และเปิดทำการตามปกติในวันที่ 4 มกราคม 2564