** เงื่อนไข ** 

1. กดไลค์ กดแชร์ เปิดสาธารณะ แคปภาพที่แชร์โพสพร้อมแจ้งรหัสลูกค้าใต้รูปนี้หน้า FB:Baobaocargo เพื่อรับสิทธิ์ตามระยะเวลาวันที่ 24-27 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

2 .สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดออเดอร์เข้ามาในวันที่ 24-27 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

3. จำกัด 1 รหัส ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น 

4. คุณลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อทำการจัดส่งให้กับคุณลูกค้า

5. สินค้ามีจำนวนจำกัดขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรหัสลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น

*******บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*******