**เงื่อนไขโปรโมชั่น**

- สำหรับบิลสั่งซื้อสินค้าแบบคิดตามจริงเท่านั้น

- การขนส่งสินค้า จีน-ไทย เฉพาะทางรถ

-ชำระเงินค่าสินค้าภายในวันที่ 27-30 มกราคม 2564 

- เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น

-โปรสิ้นสุดวันสุดท้ายคือ วันที่ 30 มกราคม 2564  เท่านั้น คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาก่อน 17.00 น. หรือ ชำระเงินภายในวันที่ 30 มกราคม 2564  ก่อนเวลา 00.00 น.

-สำหรับคุณลูกค้าที่เปิดออเดอร์เข้ามาจะเปิดทำการสั่งซื้อ ในวันที่  22 กุมภาพันธ์  2564

--สงวนสิทธิ์เฉพาะออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น--